دیکشنری گیلکی

سلام دنیا!

آنچه مشاهده می‌کنید «دیکشنری گیلکی» و یا به عبارتی فرهنگ کلمه‌های زبان گیلکی است و یا بهتر است بگویم خواهد بود!

ما در این وبسایت تلاش می‌کنیم تا نه تنها حافظ زبان، فرهنگ و ادبیات گیلکی باشیم بلکه داشته‌های خود را به جهانیان عرضه کنیم.