گيلکي ديکشنري<

گيلکي ديکشنري

أ لابدان شمره یاور کۊنه تا گيلکي لغتان أمرأ آشنا بيبيد. شۊمأن تأنيد هزاران گيلکي لغت ٚ مئن وامجيد.

آخرین لغتان

پيچأ

پيچأ کيشکائان ٚ ره جۊخۊفته دأره

اي ور

أن ٚ رختان هرتأ اي ور کفته.

دۊکان

مأمد ٚ أمرأ بۊشۊ دۊکان.
لغتان ٚ ليستأ بيدئن

وبلاگ ٚ آخرين مطلبان

سلام دنیا!

آنچه مشاهده می‌کنید «دیکشنری گیلکی» و یا به عبارتی فرهنگ کلمه‌های زبان گیلکی است و یا بهتر است بگویم خواهد بود! ما در این وبسایت تلاش می‌کنیم تا… درازه بدن

همه مطلبانأ بيدئن