پيچأ

پيچأ يا پيچه ايته گۊشتخۊر ٚ حيوان فليفؤرميا خانواده جه ايسه. پيچایان ۶ تا ۷ ماهگي بالغ-أ بده ؤ تأنده جۊفتگيري بۊکۊند. پيچاکۊته‌ئن معمۊلن ۶۱ تا ۶۸ رۊج ٚ ميئن (متوسط ۶۳ رۊج) زاسته بده. کلان تا ۱۰ سالگي ؤ ماده‌ئن تا ۸ سالگي جۊفتگيري قابليت-أ دأرده.

ميثال

پيچأ کيشکائان ٚ ره جۊخۊفته دأره

فارسي

فارسي ميثال

گربه برای جوجه‌ها کمین کرده است.

اينگليسي

اينگليسي ميثال

The cat has ambushed for the chickens.

نقش جۊمله مئن

  • نؤم

کۊره ايستفاده به؟

  • گيلان
  • رشت
  • لنگرۊد
  • لایجؤن