عيلاج

ميثال

حسودي-يأ هيچ عيلاج نيه

فارسي

«عيلاج» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

حسادت اصلن مداوا نمی‌شود

اينگليسي ميثال

There's no Cure for jealousy