ايدقه

ميثال

ايدقه بئس

فارسي ميثال

یک دقیقه صبر کن

اينگليسي ميثال

Wait a minute

کۊره ايستفاده به؟

  • گيلان