گیلکی فارسی انگلیسی
اۊنيشتن ملايم طبع شدن , ...
اۊنى ضمير مالکيت سوم شخص مفرد , ...
اۊن آن , ...
اۊمۊج ... ...
اۊمير اۊمير مور مور , ...
اۊلس دار درخت اولس , ...
اۊلارسال سالها پيش , ...
اۊلار سالان روزگاران کهن , ...
اۊلار کهن , ...
اۊفّه از ادات کراهت از بوی ناخوشايند , ...
اۊفه از ادات کراهت از بويى ناخوشايند , ...
اۊغۊر داشتن شگون داشتن , ...
اۊغۊر شگون , ...
اۊشۊم بلدرچين , مرغ بدبده , وشم , ...
اۊشواره ندبه , ...
اۊشنتر آنطرف تر , دورتر , ...
اۊشتره از اجزا چوبي دستگاه ابريشم کشى , چل. , ...
اۊشتر آن طرف , ...
اۊشاني ضمير مالکيت سوم شخص جمع , ...
اۊشان آنها , ...