گیلکی فارسی انگلیسی
شکمرٚوٚش اسهال , ...
شکمدریده اتاق بزرگ که به شکل «ت یا ل» فرنگی ساخته شده باشد , ...
شکمدار آبستن , ...
شکم اۊسادن آبستن شدن , ...
شلار دأن آب و تاب دادن , تحریر دادن در آواز , ...
شبغ بازتاب نور , ...
شاستي امکان داشت , ممکن بود , ...
سیا چۊمه بزه اشاره به رسیدن باقلا , ...
سیا وا باد از کوهستان برخاسته , بادی که از کوهستان جنوب کاسپین به سوی دریا می‌وزد , ...
سیا ما اسفند ماه , در دیلمان از 15 فروردین تا یک ماه "سیا ما" خوانده می‌شود , ...
سۊسه آمؤن آشکار کردن , ایجاد اختلاف کردن , ایراد گرفتن , ...
سۊسه اشکال , ایراد , ...
سٚفالچين استادکاری که عمل پوشش یا تعمیر بام سفالی را انجام می‌دهد , ...
سٚرٚک اضافه انبار , افت , مقـ : کسر انبار , ...
سينه‌تنگي آسم , ضیق نفس , ...
سنگاچین ایجاد دیواره از سنگ‌های درشت , نام محلی در انزلی , ...
سل استخر , ...
سسˇ آب آب بی‌نمک , آب غیرشور مرداب , تالاب , ...
سرخان اسب با موی جوگندمی , هم‌چنین اسب سفید , ...
سرتۊکˇ وا باد شمال‌شرقی و شمال‌غربی که موجب تلاطم دریا می‌شود , ...