کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: یکسۊ | yak su

فارسی:
ثبات در عهد و پیمان
دارای ثبات نظر و رأی