واسئن

ميثال

اۊن چیسه تي ديمأ وأسئن دري؟

فارسي

«واسئن» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

آن چیست داری به صورتت می‌مالی؟

اينگليسي ميثال

What are you rubbing to your face?