تا به تا

ميثال

تي جۊرافان چي وأسي تا به تايه؟

فارسي

«تا به تا» ايتأ گيلکي لغت ايسه کي تا هسأ أن ٚ فارسي مأني وارد نۊبؤسته.

فارسي ميثال

براى چه جوراب‌هایت لنگه به لنگه است؟

اينگليسي ميثال

Why are your socks mismatched?