گیلکی فارسی انگلیسی
خرتˇ خشال اشیاء فرسوده و بی‌مصرف , ...
خر اسکت اسکت بزرگ , نک: اسکت , ...
خر الاغ , بزرگ , ستبر , ...
خالٚواش ... ...
خاش استخوان , ...
جیگیفتن مثلاً مشتی آرد که زاید بر حد لازم باشد «از کل» , از زیر کسی گرفتن , در گرفتن بچه از زائو , کاستن چیزی که زائد است , کسر کردن از چیزی , ...
جۊگۊردستن از جا در رفتن دیوار و نظایر , از پایه برافتادن , واژگون , ...
جۊگۊردانئن از پایه برانداختن , واژگون کردن , ...
جۊت الکن , ...
جٚرٚسئن از عهده برآمدن , ...
جه از , ...
جغّه‌دار در غواصی حتی به هنگام تلاطم چالاک. با نام علمی: glanula heymalis , دم‌دراز , منقار کوتاه , اردک دریازی و زیبا با پرهای ریز پرپشت فرق سر , ...
جرا بردن از راه به‌در کردن , منحرف کردن , ...
جان‌شـۊرا استحمام , شست و شوی تن , ...
جان‌بسر کـۊدن از خود بیخود کردن , مضطرب کردن تا حد بیخودی طرف , ...
جاخترʹ دأن از یاد بردن , فراموش کردن , ...
تیر اغوا و تحریک , تیر , جهش , فواره , ...
تٚنٚبي اطاق پذیرایی , ...
تي‌تي «تي‌تي بزه» = نیش زد , بالید , به گویش تاتی = دختر , تي‌تي پریزاد» , رخ کرد , اثر رخ کردن گیاه , اثر شکوفه , صدایی است برای فراخواندن مرغ , عنوانی است مهم‌تر از عنوان بانو که بر اول نام دختران و زنان می‌نشست مانند «تي‌تي طاوۊس , پدید شدن اثر جوانه در ساقه یا شاخه , ...
تلمبار انبار ساقه و خوشۀ برنج , جایگاه تغذیۀ کرم ابریشم , ...