کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: یاور | yâvər

فارسی:
یاری و کمک به یکدیگر در زمینه‌های مختلف به‌خصوص کشاورزی و خانه‌سازی (تعاون)