کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: یافتن | yâftən

فارسی:
به‌دست آوردن
پیدا کردن