کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: گأواره أسباب | ga:vârə asbâb

فارسی:
انواع پوشاک نوزاد و اثاث گهواره