کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊۊ | u'u

فارسی:

از ادات تعجب تنگ‌نظرانه، همچنين اکراه، اشمئزاز

اۊۊ! جه بس خۊدخا ايسي نشه تي أمرأ  گب زئن!