کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊگير کۊدن | ugir kudān

فارسی:

به بالا نگه داشتن چيزى وسيله ى اهرم و جز آن.