کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊکشئن | ukǝše'n

فارسی:
به دم درکشيدن
هورت زدن
پک زدن