کلمه گیلکی خود را وارد کنید
کلمه انگلیسی خود را وارد کنید
کلمه فارسی خود را وارد کنید

کلمه: اۊيتا | uytā

من اۊيتا غذايأ دۊس نأرم.

فارسی:
آن يکى